Strona główna » Podsumowanie naprawy

Podsumowanie naprawy

  Data:


  Dane zleceniodawcy:

  Dane pojazdu:

  Zakres usług:


  Koszty razem:

  Informacje dodatkowe:  Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem właścicielem/ką pojazdu którego dane powyżej podałem/am lub posiadam zgodę właściciela na wykonanie wymienionego zakresu usług.

  Pojazd nie widnieje w bazie pojazdów skradzionych i posiadam dokumenty poświadczające jego prawny tytuł własności.

  Podpis zleceniodawcy:


  Pliki dodatkowe: